FADILAT AYAT DAN SURAH AL-QURAN

(Dari kitab Irsyad al-Ibad ila Sabil al-Rasyad)

 

AYAT / SURAH KELEBIHAN SUMBER
Al-Fatihah –         Menyamai 2/3 al-Quran

–         Yang dibaca berulang-ulang

–         Ummul-Quran

–         HR Abdullah bin Ahmad

–         HR Ahmad & Tirmizi

Al-Baqarah & Ali Imran –         Memberi syafaat

–         Mendapat berkat

–         Dapat mahkota syurga

–         HR Ahmad

–         HR Al-Bayhaqi

 

2 ayat akhir surah Al-Baqarah –         – Perbendaharaan di bawah ‘Arasy –         HR Al-Hakim

 

Akhir Surah Ali Imran pada malam hari –         Dicatatkan pahala qiyamul-lail –         HR Ad-Darimi
Akhir surah Isra –         Ayat kemuliaan dan kejayaan –         HR Ahmad
Surah Al-Kahfi –         Pendinding api neraka –         HR Al-Bayhaqi
10 akhir Surah Al-Kahfi –         Terpelihara daripada fitnah Dajal –         HR Muslim
Surah Al-Mulk –         Syafaat dari siksa kubur

–         Nabi suka jika setiap umatnya hafaz

–         HR Ahmad, Tirmizi, Al-Nasa’i, Al-Hakim

–         HR Al-Hakim

Surah As-Sajadah dan Al-Mulk (sebelum tidur) –         Menjadi syafaat di akhirat

–         Membela dari siksa  kubur

–         HR Ahmad, Tirmizi, Al-Nasa’i, Al-Hakim

–         HR Ad-Darimi

Surah Yasin –         Diampunkan dosa

–         Memudahkan sakarat

–         Dibaca malam diampunkan dosa pada paginya

–         Diampunkan dosa

–         Tercapai hajat

–         HR Al-Bayhaqi

–         HR Abu Na’im

–         HR Ad-Darimi

 

Surah yang bermula dengan Ha Mim –         Didoakan agar tidak masuk 7 pintu neraka –         HR Al-Bayhaqi
Surah Ad-Dukhan –         Baca pada waktu malam diistighfarkan 70000 malaikat esok pagi

–         Diampunkan dosa yang lalu

–         HR Tirmizi

–         HR Ibn Ad-Daryn

Surah Al-Hadid, Al-Rahman, Al-Waqi’ah –         Dinyatakan sebagai penghuni Firdaus –         HR Al-Bayhaqi, Ad-Dailami
Surah Al-Waqi’ah –         Baca setiap malam, tidak menderita miskin

–         Surah kekayaan

–         HR Al-Bayhaqi

–         Riwayat Ibn Adiy

Surah yang bermula dengan Sabbaha atau Yusabbihu –         Setiap sebelum tidur ada ayat bernilai 1000 ayat –         HR Tirmizi dan An-Nasa’i
3 ayat terakhir surah Al-Hasyr –         – Masuk syurga –         HR Al-Bayhaqi
Al-Kafirun –         Menyamai ¼ Al-Quran –         HR Tirmizi
Al-Ikhlas –         Menyamai 1/3 Al-Quran

–         Baca 3 kali menyamai satu Al-Quran

–         Baca 11 kali dibangunkan rumah di syurga

–         100 kali diampukan dosa 50 tahun jika tinggalkan 4 dosa besar serta bebas dari api neraka

–         HR Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa’i, Ibn Majah, Malik, Ahmad, At-Tabarani, Al-Bazzar & Abu Ubayd (Mutawatir)

–         HR Uqayli

–         HR Al-Bayhaqi, Ibn Adiy, Attabarani.

Surah Al-Takathur –         Seolah membaca 1000 ayat sehari –         HR Al-Bayhaqi

 

 

 

 

NOTA :

  1. Hadis-hadis tentang kelebihan surah  dan ayat al-Quran di atas ada yang sahih dan banyak yang dha’if.
  2. Sebahagian ulama menerima hadis-hadis dha’if untuk digunakan dalam hal fadha’il a’mal (menerangkan kelebihan amalan).
  3. Sebahagian yang lain menolaknya terus bahkan menganggap bid’ah sesiapa yang mengamalkannya terutamanya mereka yang beraliran salafi.
  4. Sebahagian orang terutamanya kaum sufi berlebih-lebihan dalam mengambil riwayat-riwayat yang menerangkan kelebihan ayat dan surah sehinggakan hadis-hadis maudhu’ (palsu) dan matruk (tertolak) juga jadi sandaran.Para ulama sepakat menolak hadis palsu sebagaiu ambilan.
  5. Kebanyakan ulama di Nusantara mengambil pendapat yang kedua.

 

 

 

 

 

 

 

Disediakan oleh Rumaizi Ahmad, SHI , Imam Masjid Jamik As-Solihin untuk pengajian malam Sabtu di Surau Haji Hasan.


About this entry