SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM

SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA
Written by Administrator
Wednesday, 25 November 2009
Persatuan Ulama Malaysia Cawangan Selangor dengan kerjasama Kerajaan Negeri Selangor melalui Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan Majlis Agama Islam Negeri Selangor akan menganjurkan :

Program
SIMPOSIUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM DI MALAYSIA

Tarikh dan Masa
23 – 24 Disember 2009 / 06 – 07 Muharam 1431H
8.30 am hingga 5.00 pm

Tempat
Dewan ANNEX, SUK, Shah Alam

Ucapan Perasmian
Dato’ Dr Hassan bin Mohd Ali
PENGERUSI JAWATANKUASA TETAP HAL EHWAL ISLAM, ADAT MELAYU, INFRASTRUKTUR DAN KEMUDAHAN AWAM

Ucaptama
YBhg. Dr Wahbah Az-Zuhaily
Pengantar Fiqh Masyarakat Bukan Islam dalam Negara Islam

Kertas Kerja yang akan dibentangkan

SIDANG 1
PRINSIP UMUM DALAM PEMBINAAN HUKUM FIQH MASYARAKAT BUKAN ISLAM
Moderator: Prof Madya Dr Abdul Karim Ali

Prinsip-prinsip Usul Dalam Pembinaan Hukum Fiqh Masyarakat Bukan Islam Masa Kini
Dr Luqman bin Hj. Abdullah
Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya

Siyasah Syar’iyyah Dalam Membentuk Gagasan Fiqh Masyarakat Majmuk
Prof. Madya Dr. Shukeri Muhammad
Jabatan Siasah Syar’iyyah, Akademi Pengajian Islam UM

Kesilapan Golongan Liberal Islam dalam Menanggapi Fiqh Pluralistik”
En Muhammad Atiullah bin Othman
Jabatan Pendidikan Moral, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris

SIDANG 2
SENARIO ORANG BUKAN ISLAM DI MALAYSIA
Moderator : Ust Shamsul

Latar Belakang Sejarah, Politik, Budaya dan Sosial Masyarakat Bukan Islam di Malaysia
Prof. Emeritus Tan Sri Dr Khoo Kay Kim
Jabatan Sejarah, Universiti Malaya (UM)

Hubungan Masyarakat Islam dan Masyarakat Bukan Islam Dalam Konteks Sejarah Islam
Dr Mohd Roslan bin Mohd Nor
Jabatan sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam UM

Bagaimana Berinteraksi dengan Non Muslim dalam Konteks Malaysia
Mohd Nidzam bin Abd Kadir,
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

SIDANG 3
UNDANG-UNDANG ISLAM DAN MASYARAKAT BUKAN ISLAM
Moderator: YA Tn Abu Bakar Daud

Bukan Islam dan Kehakiman dalam Islam
YAA Tan Sri Dato’ Sheikh Ghazali bin Hj Abdul Rahman
Penasihat Undang-undang Syariah, Jabatan Peguam Negara

Hukum-hukum kekeluargaan bukan Islam dalam Perundangan
Prof Madya Dr Najibah Md Zin
Jabatan Undang- Undang Islam, Kuliyyah Undang- Undang Ahmad Ibrahim
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Penglibatan Orang Bukan Islam Dalam Sistem Kehakiman Syariah
Dr. Zulfakar bin Ramlee
Jabatan Undang- Undang Islam, Kuliyyah Undang- Undang Ahmad Ibrahim
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

SIDANG 4
ORANG BUKAN ISLAM DI NEGARA ORANG ISLAM
Moderator : Prof Madya Dr Shukeri Mohamad

Konsep Kerakyatan Orang Bukan Islam Dalam Politik Islam Moden – Satu kajian berdasarkan Fiqh Ahl Zimmah
Dr Ahmad Zaharuddin Ahmad Sani
Fellow , University of Melbourne, Victoria, Australia

Hak- Hak Mengamalkan Ajaran Agama Masyarakat Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam
Ustaz Zahari bin Mahad Musa
Pensyarah
Fakulti Syariah dan Undang- Undang, Universiti Sains Islam Antarabangsa Malaysia (USIM)

Jizyah kepada warganegara Bukan Islam : Realiti Malaysia
Prof. Madya Dr. Ahmad Zaki Ibrahim
Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM)

SIDANG 5
EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
Moderator : Dr Mohd Roslan Mohd Nor

Baitul Mal, Zakat, Sistem Percukaian dan Harta Negara serta Hubungannya dengan Masyarakat Bukan Islam Menurut Pandangan Islam
Prof. Madya Dato’ Dr Hailani Muji Tahir
Universiti Kebangsaan Malaysia

Islam dan Toleransi Budaya Dalam Konteks Masyarakat Majmuk di Malaysia
Prof. Madya Dr Md Nor Manuty
Kolej Universiti Islam Selangor (KUIS)

Pendidikan Orang Bukan Islam Dalam Pusat Pengajian Islam
Prof. Madya Dr. Abdul Halim Tamuri
Persatuan Intelektual Muslim Malaysia (PIMM)

Perayaan Bukan Islam Dalam Sebuah Negara Islam
Dr. Basri Ibrahim
Universiti Darul Iman Malaysia (UDM), Kampus KUSZA

Sila hubungi Sdra Azmi – 0379554300 untuk maklumat lanjut

Advertisements

About this entry